Paslanmaz, Alüminyum, Prinç Asit İndirme Etiket


Asit indirme Paslanmaz, Alüminyum veya Prinç malzeme üzerine asit çözücü kimyasal madde uygulanarak yüzeyin negatiif yada pozitif olarak oyulması ve oyulan yerlerin isteğe göre istenilen renklerde boyanbası sonucu ortaya çıkan etiket tipidir.

Asit ile işlenen etiketler yüzeyinde kazıma olduğu için metalin dayanıklılık gösterdiği her türlü ortamda ebedi olarak yüzeyindeki bilgileri muhafaza edebilirsiniz. Etiketlemize uygulama sonrasında koruyucu vernik atılmaktadır.

Genellikle Seri No, Şase No gibi bilgilerin yüksek oranda önemli olduğu ve yüzeyinden çıkmaması gerektiği durumlarda yada etiiketin yoğun darbe ve kimyasal'a maruz kaldrığı durumlarda asit indirme etiket kullanılmaktadır.

Firmamızda 0,40mm - 0,50mm - 0,60mm - 0,70mm - 0,80mm - 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm'e kadar paslanmaz, alüminyum, prinç, üzerine istenilen renk seçenekleri ile baskı yapılmaktadır.